°

 

retour Page d'accueil

retour menu

დაბრუნება პირველ გვერდზე  დაბრუნება ქართულ მენიუზე

 

       Communiqués de   L'ASSOCIATION GÉORGIENNE EN FRANCE 

 

 

https://www.georgie-agf.eu/

 

 

 

 

 

 GEORGIENNE EN FRANCEASSOCIATION

                  (Fondée en 1921)

                       

საფრანგეთში მყოფ ქართველ

  ლტოლვილთა სათვისტომო

                                        

ღია წერილი

                                                                                           Paris, le 11 juin 2018 - პარიზი 11ივნისი

                                                                      ლევილის მმართველ კომიტეტის წევრებს

პატივცემულო კომიტეტის წევრებო

25 მაისს, თბილისში გამართული ლევილის მმართველი კომიტეტის სხდომაზე უარი განვაცხადე ამ სხდომაზე დასწრებაზე, რისი მიზეზიც სხდომის მონაწილეებს მაშინვე ავუხსენი და ამჯერად კვლავ ვიმეორებ.

შევიტყვე რა, რომ კრების მონაწილეებმა ფარულად იღვაწეს, რათა სათვისტომოს ძალზე მნიშვნელოვანი პროექტი არ განხორციელებულიყო, მივხვდი, რომ ნდობის და გულახდილობის მსგავსი დეფიციტის პირობებში არ შემეძლო ამ ჯგუფის მუშაობაში მონაწილეობის მიღება.

კომიტეტის წევრთა მანევრებმა ხელი შეუშალეს იმ ძეგლის ინაუგურაციას, რომელიც მთელი ქართული პოლიტიკურ ემიგრაციის ხსოვნას ეძღვნებოდა.

ეს არის ყველა იმ გმირის თუ ანონიმური პიროვნების ღირსების შელახვა, ვინც ემიგრაციაში, მონაწილეობა მიიღო საქართველოს დამოუკიდებლობისათვის ბრძოლაში, რომლის 100 წლის იუბილეც ეხლა აღინიშნება.

ფარული მეთოდებით ხელისშეშლა, შანტაჟი, ზეწოლა, მუშაობის მსგავსი ხერხები ჩვენთვის პრინციპულად მიუღებელია, მით უფრო როცა ეს ხდება იმ კომიტეტში, რომელსაც ევალება ეროვნული საგანძურის მართვა ყველას ინტერესების გათვალისწინებით.

 სათვისტომო ლევილის მმართველი კომიტეტის წევრების მხრიდან ამ საქმისადმი სინათლის მოფენას ელოდება.

პატივისცემით

ოთარ ზურაბიშვილი

თავმჯდომარე

Lettre ouverte                                                                                                    

                                                                                              Aux membres du Comité de Gestion de Leuville

Chers membres du Comité de gestion

J'ai fait part lors de la réunion du comité de gestion de Leuville qui s'est tenue à Tbilissi le 25 mai dernier, de mon refus de siéger ce jour-là pour des raisons que j'ai exposées et que je reprends ci-dessous.

En effet, ayant appris que des participants à cette réunion ont de façon souterraine œuvré pour qu'un projet essentiel de l'association ne puisse aboutir, j'ai estimé ne pouvoir travailler au sein d'un groupe sans qu'y règnent la confiance et la franchise.

Ces manœuvres ont empêché l'inauguration d'un monument destiné à honorer l'ensemble de l'émigration politique géorgienne.

Cela constitue une offense envers chacun de ceux qui dans l'émigration, héros ou anonymes, ont contribué à l'indépendance de la Géorgie dont on célèbre le 100e anniversaire.

Les méthodes souterraines, le chantage, les pressions, sont un mode de fonctionnement par principe inacceptable, mais plus encore lorsqu'ils ont cours au sein d'un comité censé gérer un bien national dans l'intérêt de tous.

L'AGF attend donc des éclaircissements sur les positions des membres de ce comité.

Croyez en ma considération distinguée.

 

                                                                                          Othar Zourabichvili

                                                                                   Président

 

 

 

 

 

 

ASSOCIATION GEORGIENNE EN FRANCE

                  (Fondée en 1921)

                       

საფრანგეთში მყოფ ქართველ

  ლტოლვილთა სათვისტომო

                                        

                                                                               Paris le 2 juin 2018

 

COMMUNIQUE

Pourquoi le monument "Merani" n'a pas été inauguré ?

Le sectarisme de certains a-t 'il eu raison du monument "Merani"
dédié à la mémoire des émigrés politiques qui ont lutté 70 ans pour l'indépendance de la Géorgie ?

 

Nous vous avons informé du projet de l'Association Géorgienne en France de réaliser un monument commémorant et rendant hommage à toute l'émigration politique.

Ce projet a, dès le début, obtenu l'assentiment du gouvernement.

Une œuvre a donc été créée, réalisée puis agrandie et fondue en Géorgie.

Il s'agit de Merani (Pégase) symbolisant la lutte pour l'indépendance et l'espoir dans l'avenir.

Six mois de travail ont été nécessaires. De nombreux obstacles administratifs ont dû être surmontés. Finalement, un lieu a été choisi, pour lequel nous disposons de toutes les autorisations nécessaires, notamment celle de la Mairie de Tbilissi.

Mais …

L'inauguration du monument, prévue parmi les célébrations consacrée au 100e anniversaire de la proclamation de l'indépendance, le 27 mai à 15 heures, n'a pu avoir lieu !

En effet, des pressions ont été exercées contestant la légitimité de ce monument. Certains semblent considérer que l'on ne célèbre pas aujourd'hui l'indépendance de la Géorgie et donc, de tous ceux, héros et anonymes, qui y ont contribué, mais uniquement et exclusivement les 100 ans de la 1ère république.

Il s'agit d'une véritable déformation de l'histoire obtenue en recourant au chantage et aux pressions souterraines.

Nous n'accepterons jamais que soient effacés les 70 ans de lutte pour notre indépendance et avec, celle des émigrés politiques qui l'ont portée.


 


 

deklaracia

 

ratom ar daidga merani ?

 

რამდენიმე თვის წინ გაგაცნეთ საფრანგეთში მცხოვრებ ქართველთა სათვისტომოს პროექტი, რომელიც პატივს მიაგებს, მთელ პოლიტიკურ ემიგრაციას.

ამ პროექტის განხორციელებაზე თავიდანვე მივიღეთ საქართვოს მთავრობის თანხმობა.

შედეგად შეიქმნა ძეგლი, რომლის დასრულება და ჩამოსხმა მოხდა საქართველოში.

ეს გახლავთ მერანი, რომელიც სიმბოლურად განასახიერებს დამოუკიდებლობისათვის ბრძოლას და მომავლის იმედს.

ამას დასჭირდა ექვსი თვის მუშაობა, ადმინისტრაციული დაბრკოლებების გადალახვა. საბოლოოდ, adgili იქნა შერჩეულიჩვენ გვაქვს ყველა საჭირო ნებართვა, მათ შორის, თბილისის მერიიდანაც.

მაგრამ ...

დაგეგმილი ძეგლის ინაუგურაცია, 27 maiss 15 saaTze, არ მოხდა!

როგორც ჩვენთვის ცნობილია, მთავრობაზე ზეწოლა განხორციელდა იმ ადამიანების მხრიდან, ვინც ფიქრობს, რომ დღეს ჩვენ არ აღვნიშნავთ საქართველოს დამოუკიდებლობას და აქედან გამომდინარე, უნდა გავიხსენოთ მხოლოდ  პირველი რესპუბლიკის დამაარსებლები და არა ის ანონიმური თუ ცნობილი გმირები, რომლებიც ამ ასი წლის განმავლობაში თავისუფლებისათვის იბრძოდნენ.

ეს არის ყოველგვარი ზეწოლებით და შანტაჟოთ ისტორიის დამახინჯების მცდელობა.

ჩვენ არ დავუშვებთ, რომ, საფრანგეთში და მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში მცხოვრები პოლიტიკური ემიგრანტების თავგანწირული ბრძოლა დამოუკიდებლობისათვის, რომელსაც მრავალი ქართველის სიცოცხლე შეეწირა, უკვალოდ გაქრეს ჩვენი ქვეყნის ისტორიული მეხსიერებიდან.

ჩვენი ბრძოლა ისტორიის დამახინჯების წინააღმდეგ გრძელდება.

 

 

ოთარ ზურაბიშვილი

თავმჯდომარე

 

სათვისტომოს საკონტაკტო მისამართი :

              o.zourabichvili@georgie-agf.eu 

  +33 6 85 42 21 11

 

 


 

 


 

ქატთულ ენაზე

 

 

 

 ASSOCIATION GEORGIENNE EN FRANCE

                  (Fondée en 1921)

                       

საფრანგეთში მყოფ ქართველ

ლტოლვილთა სათვისტომო

                                              

 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორს
ბატონ გიორგი შარვაშიძეს 

თსუ-ს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანს
პროფესორ ნანა გაფრინდაშვილს

თსუ-ს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საბჭოს 

პარიზი, 28 იანვარი 2018

 

პატივცემულო დეკანო,  პატივცემულო საბჭოს წევრებო,  ამ რამდენიმე ხნის  წინ, ფრანგული ფილოლოგიის კათედრამ მოგმართათ თხოვნით, სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებული 400 ადგილიდან 10 ადგილი გამოგეყოთ ფრანგული ფილოლოგიისათვის. როგორც ჩემთვის გახდა  ცნობილი  2018 წლის 30 იანვარს მოწვეული გაქვთ ფაკულტეტის საბჭოს სხდომა. ამიტომ გადავწყვიტე მომემართა თქვენთვის განცხადებით, გთხოვთ ეს განცხადება წაიკითხოთ  ფაკულტეტის  საბჭოს სხდომაზე.

 

               ქალბატონო ნანა, ქალბატონებო და ბატონებო,  12 წელი გავიდა მას შემდეგ, რაც ჩემი (საფრანგეთში მცხოვრებ ქართველთა სათვისტომოს პრეზიდენტის) და  პროფ. ნანა გუნცაძის ძალისხმევით, საფრანგეთში მცხოვრებ ქართველთა სათვისტომოსა და ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს შორის დამყარდა მჭიდრო, მეგობრული ურთიერთობა და თანამშრომლობა, რაც 2007 წელს მემორანდუმის სახით გაფორმდა. ამ წლების განმავლობაში, მემორანდუმის ფარგლებში, არაერთი საინტერესო პროექტი განხორციელდა. წლების განმავლობაში, დარგის დახმარების მიზნით, სათვისტომო აფინანსებდა ფრანგული ფილოლოგიის მაგისტრატურის სტუდენტებს, რამაც საქართველოსთვის რთულ პერიოდში ფრანგული ფილოლოგიის კათედრას ამ დარგში მაგისტრატურის შენარჩუნების საშუალება მისცა. 2011 წელს სათვისტომომ დააარსა საფრანგეთში მცხვრები ემიგრანტის, უნივერსიტეტის ერთ-ერთი დამაარსებლის, ექვთიმე თაყაიშვილის სტიპენდია, რაც უნივერსიტეტის ფრანგული ფილოლოგიის სტუდენტებისთვის იყო არა მარტო დიდი პატივი, არამედ უზარმაზარი პასუხისმგებლობაც.

 

               თაყაიშვილის არაერთი სტიპენდიანტი დღეს საფრანგეთის უნივერსიტეტებში წარმატებით აგრძელებს სწავლას და  პროფესიულ სრულყოფას.

 

               დღეს, როდესაც ქართველების მრავალსაუკუნოვანი ლტოლვა ევროპისკენ და სურვილი, გამხდარიყვნენ ევროპული ცივილიზაციის ნაწილი, რეალური ხდება, ვფიქრობთ, საქართველოს პირველ უნივერსიტეტში ფრანგული ფილოლოგიას, როგორც ევროპული ენებისა და ლიტერატურის შემსწავლელ ერთ-ერთ წამყვან დარგს, განსაკუთრებული მხარდაჭერა სჭირდება.

 

               ამასთან ერთად, გთხოვთ გაიხსენოთ ისიც, რომ  საფრანგეთი არის ის ქვეყანა, სადაც 1921 წ-ს, საქართველოდან დევნილმა ქართველმა პოლიტიკურმა ემიგრანტებმა თავშესაფარი ჰპოვეს. ჩვენთვის ხომ ეს ქვეყანა მეორე სამშობლოდ იქცა. ამიტომ ბუნებრივია, ჩვენ, ქართველებს განსაკუთრებული მადლიერება გვმართებს ამ ქვეყნის მიმართ, მით უფრო, რომ ფრანგული ენა მთელ მსოფლიოში ძალზე გავრცელებული ენაა; მოგეხსენებათ, ეს ენა დიპლომატების, მეცნიერთა, საერთაშორისო ინსტიტუციების ენადაა აღიარებული, ხოლო საფრანგეთის დედაქალაქი პარიზი კი, ევროპის კულტურულ ცენტრად.

 

               პატივცემულო დეკანო, პატივცემულო საბჭოს წევრებო, იმედი მაქვს თქვენი მხარდაჭერის. ბუნებრივია, დარწმუნებული ვარ,  რომ  ჩვენი მემორანდუმის ფარგლებში, ჩვენი ურთიერთობა და  თანამშრომლობა კიდევ უფრო გაღრმავდება.

 

               უნივერსიტეტის ამ საიუბილეო დღეებში, იმედი მაქვს მექნება თქვენთან შეხვედრის და  მადლობის გადახდის საშუალება.

  

პატივისცემით,

                                    

                                   ოთარ ზურაბიშვილი

                                                    თავმჯდომარე

 

სათვისტომოს საკონტაკტო მისამართი :

o.zourabichvili@georgie-agf.eu

+33 6 85 42 21 11

 

 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 


 

 

  


 


 

 

 


 

 

website  http://www.georgie-agf.eu/

website  http://www.georgie-agf.eu/Solidarité Géorgie Collecte des fonds suite à la Catastrophe de TBILISSI

sur le site :

http://m.leetchi.com/c/solidarite-de-association-georgienne-en-france

 

Vous espérant nombreux pour répondre à cet appel de solidarité

 

SOLIDARITE GEORGIE

La Géorgie a été la victime d'inondations dramatiques qui ont dévasté Tbilissi, sa capitale. On dénombre 12 morts et plusieurs disparus... Les dégâts sont immenses, des habitations se sont effondrées, des milliers de personnes sont sans abris, de nombreuses infrastructures ont été gravement endommagées, le zoo détruit...

Pour faire face à cette catastrophe, l'Association Géorgienne en France sollicite votre solidarité : merci d'envoyer vos dons à : Association Géorgienne en France, 3 rue de l'Asile 78000 CHATOU.

Vous pouvez également transférer vos dons par voie électronique à l’adresse suivante

http://m.leetchi.com/c/solidarite-de-association-georgienne

Les sommes récoltées seront versées à un fond de solidarité aux victimes


სოლიდარობა საქართველოს - ერთად დავეხმაროთ დაზარალებულთა ოჯახებს!

საფრანგეთის ქართული სათვისტომო უსამძიმრებს ყველა დაღუპულის ოჯახს და სოლიდარობას უცხადებს ქართველ ხალხს. 


ამ მოვლენებთან დაკავშირებით ვაგროვებთ თანხას. ვისაც გსურთ თქვენი წვლილი შეიტანოთ, შეგიძლიათ გადმორიცხოთ თანხა სხვადასხვა საშუალებით.

 

ფოსტით - Association Géorgienne en France, 3 rue de l'Asile 78000 CHATOU
ინტერნეტით - 
https://www.leetchi.com/c/solidarite-de-association-georgie…


წმინდა ნინოს ეკლესიაში - 6 rue de la Rosière, 75015, Paris კვირას 21 ან 28 ივნისს. ნუკა 0659087939, თამუნა 0663922758 ან ირაკლი 0761265164

ეს თანხა გადაეცემა უსახლკაროდ დარჩენილ ოჯახებს. დიდი მადლობა წინასწარ !


 


 

 

        

 

 

 

 

 

 

Conférence internationale à Tbilissi  16-17 & 18 juin 2014 :  VALEURS & IDENTITÉ EUROPÉENNES

 

 


 

Photo    

Miniature

Vidéo de la manifestation du 5 octobre

 

 

Photos Guia Sardjveladze

 

 

 

 

 

 

   

 

Voir ci dessous la page Facebook de l'Association Géorgienne en France

Non à l'occupation Rampante de la Géorgie

 


 

 

 

საფრანგეთის ქართული სათვისტომოს(AGF) ინიციატივით შეიქმნა უფასო განცხადებების და ურთიერთდახმარების გვერდი. სადაც შეგიძლიათ განათავსოთ თქვენი თხოვნები, განცხადებები და შემოთავაზებები. გვერდის მიზანია დავეხმაროთ ერთმანეთს სათვისტომოში თუ სათვისტომოს გარეთ...
ქართული შრიფტის არ მქონე მსურველებს შეუძლიათ მოგვწერონ ანონსი ლათინური ასოებით და ადმინისტრატორი თავად იზრუნებს მისი ქართული ასოებით გამოქვეყნებაზე.

ყურადღება!!! გვერდზე იკრძალება პოლიტიკური, იდეოლოგიური და რელიგიური განცხადებების გაკეთება!

 

უფასო განცხადებების ჟურნალი AGF sur Facebook

უფასო განცხადებების ჟურნალი AGF.

 


----------------------------------------------------------------------

Par l'initiative de l'Association Géorgienne en France (AGF) il a été créé une page d'entraide et des annonces gratuites. Le but de la page est de s'entraider à l'intérieur et à l'extérieur de la communauté Géorgienne en France.
Vous pouvez publier et déposer les annonces en Français, Anglais et en Géorgien sous l'alphabet adapté à votre langue de l'annonce. Si vous ne disposez pas de clavier de langue nécessaire, vous pouvez nous adresser votre annonce et l'administrateur de site le traduira et publiera à votre place.

Attention!!! Sur la page il est formellement interdit de faire les annonces politiques, idéologiques et religieux!

Association Géorgienne en France
საფრანგეთის ქართული სათვისტომო

 

უფასო განცხადებების ჟურნალი AGF sur Facebook

უფასო განცხადებების ჟურნალი AGF.

 

 

 

 

ASSOCIATION GEORGIENNE EN FRANCE

ქართული სათვისტომო საფრანგეთში

Comuniqué AGF

05 septembre 2013

Le 21 Septembre 2013

21 Septembre 1924 (commemoration) (მოგონება) 21 სექტემბერი 1924

Insurrection de peuple géorgien / ქართველ თა აჯანყების დღე

Association Géorgienne en France vous invite au Château de Leuville pour la

commémoration des Insurgés Géorgiens qui se sont battus pour l’indépendance et pour

l’intégrité de la Géorgie durant les années 1921-1924.

Événement:

12:30 Les prières et la commémoration au cimetière de Leuville

13:30 Table géorgienne au château de Leuville.

La table sera accompagné des discours concernant l’événement et des chants géorgiens

proposés par des musiciens présents dans la communauté : Marani, Madrikali, les chanteurs

de l’Église Saint Thamar, ainsi que les chanteurs de l’Église de Saint Nino et de Lazi.

Importent : Le repas sera payant et l'argent collecté sera entièrement utilisé

pour la restauration de cimetière et aussi pour recouperer les dépenses

faites en avance par l'association pour organiser éventement en cours.

14 Septembre

Appel aux Benevoles

მოგეხსენებათ ლევილის ქართულ მამულში ყოველ ი წლის 21 სექტემბერს

აღინიშნება 1924 წელს ქართველ მეომართა აჯანყების იუბილე. ამ დღის ღირსეულად

შესახვედრად და ჩვენი წინაპრების დასაფასებლად საჭიროა 14 სექტემბერს მათ

საფლავებზე მცირედი გამასუფთავებელი და სარესტავრაციო სამუშაოების ჩატარება .

ფინანსური უსახსრობის გამო ქართული სათვისტომოს სამმართველო კომიტეტი

მოგიწოდებთ ჩვენი ფიზიკური შესაძლებლობებით ერთხმად მოვიხადოთ ეს საერთო

ვალი და ვცეთ პატივი მათ ხსოვნას.

წინასწარ დიდ მადლობას გიხდით გამოჩენილი გული სხმიერებისათვის

Association Georgienne en France

ქართული სათვისტომო საფრანგეთში

 

 

 

 

 

ASSOCIATION GEORGIENNE
           
EN FRANCE

Nous vous convions

samedi 21 septembre auChâteau de Leuville

à la traditionnelle commémoration de l'insurrection de 1924

Cette année encore les chœurs géorgiens seront à l'honneur et nous donnerons à apprécier leur talent autour de la traditionnelle table géorgienne.

à 12h30 service religieux au carré géorgien du cimetière de Leuville

à 13h30, au château de Leuville : table géorgienne, chants et discours

 

საფრანგეთში მყოფ ქართველ
ლტოლვილთა სათვისტომო
 
21 სექტემბერს გეპატიჟებით ყველას ლევილის შატოში:
 

ტრადიციულად, 1924 წლის აჯანყების აღსანიშნავად, რომლის დროსაც მრავალი ქართველი მებრძოლი დაიღუპა და რომელსაც სისხლიანი რეპრესიები მოჰყვა.
წელს პატივს დაგვდებენ და ტრადიციულ ქართულ სუფრას დაამშვენებენ ქართველ მომღერალთა გუნდი მარანი.
 
 

12:30 საათზე ლევილის სასაფლაოს ქართულ მონაკვეთში
13:30. ლევილის შატოში : ქართული სუფრა, სიმღერები, სიტყვები.
 

 

 

 
 
Ballades Géorgiennes
  Ass. Géorgienne vous propose : 
Voyage en Normandie (30€) 
Réservation AGFevenement@live.com ou 0785419101
samedi 6 juillet - départ 8:00 h

 

 

 

 


 

            

     

1918 – 2013

     26 mai  მაისი
 
 
         

საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენიდან
       95 წლისთავის აღსანიშნავ საზეიმო დღესასწაული

 

        COMMEMORATION DU RETABLISSEMENT DE L’INDEPENDANCE DE LA GEORGIE

                           Dimanche 26 maiკვირა 26 მაისი

 

 

                                    Le Comité Directeur de l’ASSOCIATION GEORGIENNE en france

                                              vous prie de bien vouloir honorer de votre présence

le Te Deum qui sera célébré, à 12h30, en l’Eglise Sainte-Nino - 6-8 rue de la Rosière – Paris 15e

la soirée commémorative qui se tiendra, à 20h00, Mairie du 15e arrondissement – 31 rue Peclet – Paris 15e

 
 

          საფრანგეთში მყოფ ქართველ ლტოლვილთა სათვისტომოს გამგეობა
                              გთხოვთ კეთილი ინებოთ დაესწროთ


პარაკლისს, წმინდა ნინოს ეკლესიაში, 12 საათზე
საზეიმო საღამო, გაიმართება საღამოს 8 საათზე        
 
                                                                                                               
საფრანგეთში მყოფ ქართველ ლტოლვილთა სათვისტომო (დამფუძნდა 1922წ.)

 

 

 

 

 

Association Géorgienne - safrangeTSi myof qarTvelTa ltolvilTa saTvistomo

ქართველ სტუდენტებისთვის


შაბათი, 23 მარტი 2013, 19 საათი
გიწვევთ პირველ ქართველ სტუდენტების კოქტეილზე.
ველით ყველა სტუდენტებს. შეატყობინეთ თქვენ ტოლებს.
დასწრება უფასოა.

მისამართი :  Aimloft

2 cité Griset – 75011 PARIS

Métro : Parmentier (ligne 3) ou Ménilmontant (ligne2).

Infos et confirmation au 0760526813

 

 

წინასწარ შეტყობინენაბ
სათვისტომო მოგიწოდებთ დღეიდან მოახდინოთ 26 მაისის საღამოს რეზერვაცია, რათა ერთად ვიზეიმოთ ჩვენი ეროვნული დღესასწაული (საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენიდან 95 წელი).
კვირას 26 მაისს 12:30, პანაშვიდი 26 მაისის დგესასწაულისთვის
 

Information préalable

L’AGF vous invite, dès à présent, à réserver la soirée du 26 mai, pour célébrer notre fête nationale.(95e anniversaire du rétablissement de l’indépendance de la Géorgie).

Dimanche 26 mai 2013 à 12h30, un Te Deum sera célébré en l'Eglise Sainte Nino

 

 

 

 

 

ASSOCIATION GEORGIENNE

  EN FRANCE

 Fondée en 1922

საფრანგეთში მყოფ ქართველ
ლტოლვილთა სათვისტომო


გიწვევთ პანაშვიდზე დასასწრებად,
რომელიც 1921 წლის თებერვლის ტრაგიკულ დღეებში საქართველოში რუსეთის არმიის შემოჭრის დროს დაღუპულ ქართველებს ეძღვნება.

კვირას 3 მარტს 12სთ-ზე 30 წთ-ზე

წმინდა ნინოს ეკლესიაში პანაშვიდი ჩაატარებს არქიპრესვიტერი არჩილ დავრიშაშვილი .

როზიერის ქ. N 6-8, პარიზი 15.


 

L’AGF vous convie à assister

Dimanche 3 mars à 12h30 en l’Eglise Sainte Nino

à une messe à la mémoire des géorgiens disparus lors de l’invasion de la Géorgie par l’armée russe au cours des jours tragiques de février 1921

célébrée par l’Archiprêtre Artchil DAVRICHACHVILI

Eglise Sainte Nino, 6-8 rue de la Rosière  - Paris 15e
სათვისტომო მოგიწოდებთ დღეიდან მოახდინოთ 26 მაისის საღამოს რეზერვაცია, რათა ერთად ვიზეიმოთ ჩვენი ეროვნული დღესასწაული (საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენიდან 95 წელი).

 

 

 L’AGF vous invite, dès à présent, à réserver la soirée du 26 mai, pour célébrer ensemble notre fête nationale

(95e anniversaire du rétablissement de l’indépendance de la Géorgie)

 

 

 

 

ASSOCIATION GEORGIENNE

  EN FRANCE

 Fondée en 1922

საფრანგეთში მყოფ ქართველ
ლტოლვილთა სათვისტომო
 

urgence – un enfant géorgien à l'hôpital de poitiers

Un enfant de 2 ans est en soin palliatif à l'Hôpital de Poitiers.

Ses parents et son frère sont venus en France, en dernier recours et en engageant leurs économies en espérant qu'un traitement permettrait de sauver leur enfant. Le cancer dont souffre l'enfant n'est pas curable et les traitements adaptés ont déjà été conduits en Géorgie. La famille va devoir retourner en Géorgie au terme d'une issue que l'on sait inéluctable. Le retour de cette famille rend indispensable une aide financière (env. 750€ pour les billets et le transport de l'enfant).

L'association se propose de collecter des fonds spécifiques à cet objectif et, dès à présent, s'est engagé à apporter son aide, dans le mesure de ses moyens.

Si vous le souhaitez, vous pouvez adresser vos dons en spécifiant leur destination.


saswrafo informacia da dasamaxsovrebeli TariRi:

 saswrafoa- qarTveli bavSvi puaties saavadmyofoSi.

2 wlis bavSvs paliatiur mkurnalobas utareben puaties saavadmyofoSi. bavSvis mSoblebi da Zma TavianTi saxsrebiT Camovidnen safrangeTSi, imediT, rom aq mas mkurnalobiT gadaarCendnen. Tumca simsivne, romliTac daavadebulia igi, ganukurnebelia.

ojaxi saswrafod unda dabrundes saqarTveloSi, rac gadaudebelia. ojaxis ukan dabruneba moiTxovs aucilebel finansur daxmarebas (daaxl. 750 evros bileTebisTvis da bavSvis transportirebisTvis).

aseTi specifiuri SemTxvevis gamo saTvistomo varaudobs specialuri Tanxebis Segrovebas da dReidanve SesaZleblobis farglebSi maTTvis daxmarebis gawevas.

     Tqveni survilis mixedviT SegiZliaT SemoitanoT Semowiruloba, am mimarTulebiT gamosayenebl

 

 

 

Voir la lettre de Madame Nathalie Goulet, Sénateur de l'Orne adressée à Monsieur le Ministre des Affaires Etrangères, Monsieur Laurent Fabius

 

ASSOCIATION GEORGIENNE
                     EN FRANCE
                    Fondée en 1922

safrangeTSi myof qarTvel
ltolvilTa saTvistomo

 
 

                                                                                                                 Paris, 7 août 2012

 

COMMUNIQUE

 

JO 2008 – JO 2012 !

 

7 août 2008, alors que se déroulaient, à Pékin, les jeux olympiques, l’armée russe envahissait la Géorgie.
Le pouvoir russe sanctionnait, alors, le choix pro-européen et pro-occidental de la Géorgie, par une guerre qui faisait plusieurs centaines de morts, 300 000 personnes déplacées et permettait à l'armée russe d'occuper un quart du territoire de la Géorgie.

 

7 août 2012, alors que se tiennent, à Londres, les jeux olympiques, l'occupation russe prend l'allure d'une annexion.  
Le pouvoir russe finalise le nettoyage ethnique en interdisant tout retour des populations géorgiennes déplacées.
L'armée russe, au cœur de ces territoires occupés, s'installe durablement dans des bases militaires nouvellement construites.

 

Alors que la Géorgie réitère son attachement à la démocratie et prépare, pour le 1er octobre, des élections parlementaires, l'armée russe planifie, pour les 10 jours qui les précèdent, des manoeuvres militaires d'une ampleur inégalée.

 

L’Association Géorgienne en France, inquiète de l'environnement menaçant créé par les autorités russes, demande à l'Europe et aux organisations internationales de faire pression afin d'obtenir l'annulation des manœuvres militaires russes du Caucase.

L’Association Géorgienne en France appelle également au respect des accords signés en 2008 qui imposent à la Russie le retrait de ses forces militaires du territoire de la Géorgie. Elle rappelle que tous les pays et toutes les institutions internationales reconnaissent, sur ces territoires, la souveraineté géorgienne.

Le comité directeur de l’Association Géorgienne en France en appelle à tous et, en particulier, aux géorgiens et aux associations géorgiennes hors de Géorgie, à œuvrer pour la défense de la démocratie géorgienne et de sa souveraineté nationale.

 

                                                              

                                                                                          Pour le comité directeur de l'Association Géorgienne en France

                                                                                          Othar ZOURABICHVILI, Président

 

 

 

parizi, 7 agvisto 2012 w.

 

2008 w. 7 agvistos, maSin roca pekinSi olimpiuri Sejibrebebi mimdinareobda, rusuli armia saqarTveloSi SemoiWra. ruseTis xelisufleba saqarTvelos pro-dasavluri da evro-atlantikuri arCevanisaTvis  sjida omiT,  romelSic daiRupa asobiT adamiani, 300 000 devnilad iqca, saqarTvelos teritoriis meoTxedi okupirebul iqna.

 

2012 wlis 7 agvistos, roca londonSi olimpiuri TamaSebi mimdinareobs  ruseTis xelisufleba eTnikur wmendas aZlierebs, krZalavs ra devnili mosaxleobis mSobliur mxareSi dabrunebas; ruseTis jari am okupirebul teritoriebze axalaSenebul samxedro bazebSi ganlagdnen; okupacia axla aneqsiis saxes iRebs.

 

maSin roca saqarTvelo kvlav adasturebs Tavis swrafvas demokratiisken da 1 oqtombris saparlamento arCevnebisTvis emzadeba, 10 dRiT adre ruseTis armia warmoudgenlad farTo maStabis samxedro wvrTnebs gegmavs.

 

safrangeTSi mcxovreb qarTvelTa saTvistomo SeSfoTebulia ruseTis mier okupirebul teritoriebze da mTel kavkasiaSi ruseTis xelisuflebis ZalisxmeviT Seqmnili am Zalze saSiSi gare faqtorebiT da evropis yvela qveyanas, yvela saerTaSoriso organizacias sTxovs moaxdinos zewola ruseTze, raTa anulirebul iqnas rusuli jaris samxedro manevrebi kavkasiaSi.

 

safrangeTis qarTvelTa saTvistomo moiTxovs daculi iqnas xelmowerili SeTanxmeba, romlis mixedviTac ruseTis saokupacio jarebma unda datovos saqarTvelos teritoria. igi erTxel kidev axsenebs mas, rom msoflios Yyvela qveyana da saerTaSoriso institucia scnobs am teritoriebze saqarTvelos suverenul uflebas.

 

safrangeTis qarTvelTa asociacia mouwodebs yvela qarTvels, maT megobrebs da saqarTvelos gareT arsebul qarTvelTa saTvistomoebs, mzad iyvnen saqarTvelos dasacavad!

                                                  

oTar zurabiSvili

Tavmjdomare

 

 

 

Nathalie Goulet,

 

 

 

 


 

 

qarTuli saTvistomo
   safrangeTSi

              dafuZnebuli 1922 w.
 
 
 • giwvevT 28 maiss (Tbilisi)  - (პირადობის ბარათი ჰქონდეთ თან)
 • qTxovT daeswroT (parizi) 3 ivniss 12:30 s. parakliss romelic gadaxdili iqneba w. ninos eklesiaSi (parizi)
  saqarTvelos damoukideblobis aRdgenidan 94 wlisTavi aRsaninSnavad 
 
 • nous vous convions 
  • le 28 mai à Tbilissi à la soirée organisée par l'Université d'état I. Djavakhichvili (Tbilissi) qui commémore le 90e anniversaire de la fondation de notre Association (invitation ci-après)
  • le 3 juin, 12:30, à Paris à assister au Te Deum qui sera célébré en l'Église Sainte Nino (6-8 rue de la Rosière) en commémoration du 94e anniversaire de l'Indépendance de la Géorgie (26 mai 1918)
  • le Comité Directeur de l'Association est convié le 26 mai en Géorgie pour s'associer aux commémorations de la fête Nationale et à l'inauguration du nouveau Parlement
 

 

 

 

 

90e anniversaire de la fondation de l'AGF
à l'inauguration du nouveau Parlement géorgien à Koutaïssi

AGF organise un voyage exceptionnel en Géorgie à l'occasion de l'inauguration du nouveau siège du Parlement à Koutaïssi.

Ce voyage symbolique, nous permettra d'assister à un moment historique de la Géorgie.

Ainsi se trouve assuré la continuité historique :

·        de l'ancienne capitale du royaume de Colchide et du Royaume uni de la Géorgie,

·        à l'assemblée constituante qui préside à la création de la république géorgienne

·        et à l'installation du nouveau Parlement à Koutaïssi

Ce moment symbolique, l'année même du 90e anniversaire de la fondation de l'AGF et de l'émigration politique en France,  donne à ceux dont les grands-parents ou parents ont quitté la Géorgie pour continuer le combat de l'indépendance, la faculté  de renouer tous ces fils historiques.

Ce voyage exceptionnel permettra de

·        d'être accueilli pour assister à l'inauguration du Parlement

·        de participer à la réception qui nous sera offerte

·        d'être présent à la soirée (avec spectacle) organisée par l'Université I. Djavakhishvili

Vol direct Paris-Tbilissi

·        départ vendredi 25 mai fin d'après-midi

·        retour mardi 29 mai fin d'après-midi

·        prix TTC 461 € AR

Hébergement et déplacement

·        indiquez si vous souhaitez un hébergement hôtelier (environ 40 € à Koutaïssi, 80€ à Tbilissi)

·        déplacement Tbilissi-Koutaïssi et retour (participation aux frais 10€)

Merci de confirmer votre participation (nombre de places très limité)

·        indiquer le nombre de personne et leurs identités

Information : othar_z@hotmail.com
 
 
 

საფრანგეთში მცხოვრებ ქართველთა სათვისტომო ორგანიზებას გაუწევს განსაკუთრებულ მოგზაურობას საქართველოში; ეს მოგზაურობა უკავშირდება ქუთაისში საქართველოს პარლამენტის ახალი რეზიდენციის ინაუგურაციას.
ეს სიმბოლური მოგზაურობა საშუალებას მოგვცემს საქართველოში ისტორიული მომენტის მომსწრენი გავხდეთ.
ამგვარად დაცული იქნება ისტორიული მემკვიდრეობითობა :
· ძველი კოლხიდის და გაერთიანებული საქართველოს სამეფოს უძველესი დედაქალაქს,
· საქართველოს რესპუბლიკის შექმნის დამფუძნებელ კრებას
· და ახალი პარლამენტის ქუთაისში განთავსებას შორის.
ეს სიმბოლური მომენტი ემთხვევა საფრანგეთის პოლიტიკური ემიგრაციის და ჩვენი სათვისტომოს 90 წლისთავს; ნიშანდობლივია, რომ მათ ვისმა წინაპრებმაც დატოვეს საქართველო, რათა უცხოეთში გაეგრძელებინათ ბრძოლა დამოუკიდებლობისათვის, შესაძლებლობა ეძლევათ კვლავ აღადგინონ ეს ისტორიული კავშირები.
ეს შესანიშნავი მოგზაურობა საშუალებას გვაძლევს:
დავესწროთ პარლამენტის ინაუგურაციის
ჩვენთვის შემოთავაზებულ სპეციალურ ვახშამს
მონაწილეობა მივიღოთ თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახ. უნივერსიტეტში სპეციალურად ჩვენთვის გამართულ საღამოში.
 

 

 

Retour début