26 27 და 28 მაისი 2019წ თბილისში

26 27 & 28 Mai 2019 à Tbilissi

 

 

26 mai 2019 à Tbilissi Cérémonie de prestation de serment 26 მაისი 2019 თბილისში # სამხედრო ფიცის დადების საზეიმო ცერემონია .

 

 

 

26 mai 2019 inauguration de la stèle Merani à Tbilissi érigée à l'initiative de l'Association Géorgienne en Franceen mémoire de tous ceux qui ont lutté pour le rétablissement de l'Indépendance de la Géorgie 1921-1991

მერანის ძეგლის გახნა თბილისში 26 მზისს 2019 წ , მიძღვნილი საქართველოს დამოუკიდებლობის მებრძოლი პოლიტიკური ემიგრანტების ხსოვნას 1921-1991 წსაფრანგეთში მყოფ ქართველთა ლტოლვილების სათვისტომოს ინიციატივით

 

 

Réception du 26 mai 2019 au palais Présidentiel

26 მაისის მიღება პრეზიდენტის სასახლეში