S A M C H O B L O    /   L A   P A T R I E

ქართულ    ენაზე

 26 Mai 1918  

 

 

11 Février 1921


9 avril 1989

 

 28 Août  1924

 

ლევილის სასაფლაო Carré géorgien du cimetière de Leuville

 


 

Association Géorgienne en France Paroisse Sainte Nino

 


 

ქაკუცა ჩოლოყაშვილი  ( 1888-1930 )  1924 აგვისტოს აჯანყების საქართველოს ეროვნული გმირი


 გთხოვთ დაესწროთ 93 წ აღვნიშნის დრეს
16 სექტემბერს ლევილში

განსაკუთრებით ამ წელს  წმინდა ნინოს ეკლესიაში

პანაშვიდი დახოცილ გმირთა მოსახსენებლად

კვირას 10 სექტემბერს 12ს,30

lors de l'insurrection d'août 1924

 Kakoutsa Tcholokachvili  ( 1888-1930 ) Héros national géorgien, se distingua particulièrement  dont nous commémorons cette année le 93 ème anniversaire le 16 septembre à Leuville / Orge

Exceptionnellement cette année

Servicc religieux le 10 septembre à 12 h 30 à l'Eglise Sainte Nino


 

 ქაქუცა ჩოლოყაშვილი და “შეფიცულთა” რაზმი ემიგრაციაში (1924 წ. სექტემბერი-1930 წ. ივნისი)

გოჩა საიტიძის გამოცემულ წიგნიდან

kakoutsa Tcholokhachvili et ses conjurés en émigration septembre 1924-juin 1930

tiré du livre de Gotcha Saitidze
 

 


 

Voir le communiqué de l'Association Géorgienne en France

 


 

გივი ღამბაშიძის წიგნის პრეზენტაცია ნათელა ნიკოლაძის მიერ

Présentation par Nathela Villecourt Nicoladze du livre dédié à la mémoire de Guivi Hambashidzè

 


 

 

Inauguration du quai de Leuville à Tbilissi le 28 mai 2017
 
ლევილის სახელობის სანაპიროს გახსნის ოფიციალური ცერემონია ქალაქ თბილისში ( ორჩალასთან ) 28 მაისს 2017

Jumelage Mthskhetha Leuville 28 mai 2017
 
მცხეთის და ლევილის დაძმობილება 28 მაისი 2017

Jumelage Mthskhetha Leuville 28 mai 2017
 
მცხეთის და ლევილის დაძმობილება 28 მაისი 2017

 


 


Sortie le 22 juin 2017 d’un ouvrage collectif sous la direction d’Aline ANGOUSTURES, Dzovinar KEVONIAN et Claire MOURADIAN,

 


 

 

 


 

Le Domaine de Leuville a été cédé à la Géorgie le 23 septembre 2016

conformément au testament de 1928

23 სეატექბერს 2016 საქართველოს გადაეცა ლევილის მამული

1928 წლის ანდერძის მიხედვით

 

 


Archivages des pages publiées sur samchoblo.org depuis février 2001

   

Et si nous parlions Géorgien ?


ვილაპარაკოთ ფრანგულად ?

 

Menu détaillé

lდაგვიკავშირდით


 


 

 

 

 

    
      RUSTAVI 2
  საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე   MAESTRO
     
  http://www.iptv.ge  
     
    L’Épicerie - Traiteur géorgien COLCHIDE  a enfin ouvert ses portes: 87 rue des Poissonniers 75018 Paris  
     

CONFIEZ VOS EXPÉDITIONS À TBILISIEX