S A M C H O B L O    /   L A   P A T R I E

ქართულ    ენაზე

 26 Mai 1918  

 

 

11 Février 1921


9 avril 1989

 

 28 Août  1924

 

ლევილის სასაფლაო Carré géorgien du cimetière de Leuville

 


 

C'est le 26 Mai 1918 que fût proclamée  l'Indépendance de la Géorgie après 117 ans de domination de l'empire Russe


Un Te Deum sera célébré à cette occasion le dimanche 21 mai par l'Archiprêtre

Artchil Davrichachvili à l'église Sainte Nino de Paris à 12 h 30

 

 


 

Association Géorgienne en France Paroisse Sainte Nino

 


 

 

 

 


 

 

 

Nathela Villecourt Nicoladze nous avait signalé  ce formidable livre sur le vin et la vigne , et tout ce qui gravite autour.

Faites en l'acquisition ou si c'est déjà fait prenez le temps et de savourer chaque mot si savamment écrits et/ou relatés par  Pascal Régnier .

Vous ne boirez plus une goutte de vin ni ne mangerez de raisin sans penser à cet enrichissement que vous procurera   cet      ouvrage !

 

 

 


 

 


 

Le Domaine de Leuville a été cédé à la Géorgie le 23 septembre 2016

conformément au testament de 1928

23 სეატექბერს 2016 საქართველოს გადაეცა ლევილის მამული

1928 წლის ანდერძის მიხედვით

 

 


Archivages des pages publiées sur samchoblo.org depuis février 2001

   

Et si nous parlions Géorgien ?


ვილაპარაკოთ ფრანგულად ?

 

Menu détaillé

lდაგვიკავშირდით


 


 

 

 

 

    
      RUSTAVI 2
  საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე   MAESTRO
     
  http://www.iptv.ge  
     
    L’Épicerie - Traiteur géorgien COLCHIDE  a enfin ouvert ses portes: 87 rue des Poissonniers 75018 Paris  
     

CONFIEZ VOS EXPÉDITIONS À TBILISIEX