S A M C H O B L O    /   L A   P A T R I E

ქართულ    ენაზე


Une initiative intéressante de l'Université d'État de Tbilissi ქაქუცა ჩოლოყაშვილი და “შეფიცულთა” რაზმი ემიგრაციაში (1924 წ. სექტემბერი-1930 წ. ივნისი)

გოჩა საიტიძის გამოცემულ წიგნიდან

kakoutsa Tcholokhachvili et ses conjurés en émigration septembre 1924-juin 1930

tiré du livre de Gotcha Saitidze-Tbilissi 2012
 

 

 

 

 

HALTE à L'ANNEXION RAMPANTE de la GEORGIE !


8 août 2008 -  8 août 2015   7 ans  déja !

CONFLIT RUSSO-GEORGIEN

 

CONSEIL DE L’EUROPE

La Présidente s’inquiète des modifications de la ligne de démarcation administrative en Géorgie

 

 

Journées de la Diaspora Mai 2015

2015 წ მაისის დიასპორის დღეები

 


LES POLYPHONIES GÉORGIENNES EN FRANCE
ქართული მრავალხმიანობა საფრანგეთში

 

 

archivage des pages publiées sur samchoblo
  L'information géorgienne en direct ou en différé sur http://www.iptv.ge   
      RUSTAVI 2
  საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე   MAESTRO
     
  http://www.iptv.ge  
     
    L’Épicerie - Traiteur géorgien COLCHIDE  a enfin ouvert ses portes: 87 rue des Poissonniers 75018 Paris  
     

CONFIEZ VOS EXPÉDITIONS À TBILISIEX