S A M C H O B L O    /   L A   P A T R I E

ქართულ    ენაზე

HALTE à L'ANNEXION RAMPANTE de la GEORGIE !

 

QUESTIONS D'ACTUALITE PREOCCUPANTES

მეტად დამაფრიქებელნი საჭირბოროტო საკითხები

ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის აბბავი !

 26 Mai 1918  

 

 

11 Février 1921


9 avril 1989

 

 28 Août  1924

 

 

Journées de la Diaspora Mai 2015

2015 წ მაისის დიასპორის დღეები

 


 

მიქელ პატარიძე

რამაზ პატარიძე

Jubile des 135 ans de la naissance de Miqel Pataridze


LES POLYPHONIES GÉORGIENNES EN FRANCE
ქართული მრავალხმიანობა საფრანგეთში

 
 
Stage de chant MZESHINA du 18 au 22 août
ouvrages de notre ami Zoltan Jordania
 

 

archivage des pages publiées sur samchoblo
  L'information géorgienne en direct ou en différé sur http://www.iptv.ge   
      RUSTAVI 2
  საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე   MAESTRO
     
  http://www.iptv.ge  
     
    L’Épicerie - Traiteur géorgien COLCHIDE  a enfin ouvert ses portes: 87 rue des Poissonniers 75018 Paris  
     

CONFIEZ VOS EXPÉDITIONS À TBILISIEX