S A M C H O B L O    /   L A   P A T R I E

ქართულად  

 

დიდება


 

 

 26 Mai 1918  

 

 

 Février 1921


9 avril 1989

 

 28 Août  1924

 

 

 

 


 

ლევილის სასაფლაო Carré géorgien du cimetière de Leuville

 

~


 

Association Géorgienne en France Paroisse Sainte Nino

 

 

8 août 2008 / 8 août 2018 10 ans déjà ! Souvenons nous

 

Communiqués de l'Association Géorgienne en France

 

Communiqués de l'Ambassade de Géorgie en France

 

Commémoration du centenaire du 26 mai 1918 à Paris

et à Tbilissi

 


 

COMMUNIQUE Association Géorgienne en France

Pourquoi le monument "Merani" n'a pas été inauguré ?

deklaracia

 ratom ar daidga merani ?


 

 

 

Voir le communiqué de l'Association Géorgienne en France

 


 

 


 

 

LES POLYPHONIES GÉORGIENNES EN FRANCE

ქართული მრავალხმიანობა საფრანგეთში

 


 

Le Domaine de Leuville a été cédé à la Géorgie le 23 septembre 2016

conformément au testament de 1928

23 სექტებერს 2016 საქართველოს გადაეცა ლევილის მამულის

1928 წლის ანდერძის მიხედვით

 

 


Archivages des pages publiées sur samchoblo.org depuis février 2001

   

Et si nous parlions Géorgien ?


ვილაპარაკოთ ფრანგულად ?

 

Menu détaillé

lდაგვიკავშირდით


 


 

 

 

 

    
      RUSTAVI 2
      MAESTRO
     
  http://www.iptv.ge  
     
    L’Épicerie - Traiteur géorgien COLCHIDE  a enfin ouvert ses portes: 87 rue des Poissonniers 75018 Paris  
     

CONFIEZ VOS EXPÉDITIONS À TBILISIEX

   
  *   *