S A M C H O B L O    /   L A   P A T R I E

ქართულად  

დიდება


 

Chaîne de Othar Pataridze sur Youtube

 

facebook Othar Pataridze

 

 26 Mai 1918  

 

 

 Février 1921


9 avril 1989

 

 28 Août  1924

 

 

 

ლევილის სასაფლაო

 

Carré géorgien du cimetière de Leuville

 

Ce matin notre amie Nathela Villecourt-Nicoladze nous à quittés à l'âge de 87 ans

Ses obsèques auront lieu le Lundi 20 mai à 10h 30 - Un service funèbre sera célébré  à l'église Stainte Nino

ამ დილით გარდაიცვალა 87 წ ასაკშინათელა ნიკოლაძე ვილკურისა

დაკრძალვა და პანასვიდი ორშაბათს 20 მაისს 10 ს 30წ წმინდა ნინოს ეკლესიაში

 


სალომე ზურაბიშვილი საფრანგეთში ჩვენი პრეზიდენტი

SALOME ZOURABICHVILI PRESIDENDE DE LA GEORGIE


 

 


 

საზაფხულო ბანაკი საქართველოში           Camp de jeunes en Géorgie - 2019

Communiqués de l'Ambassade de Géorgie en France

 


Communiqués de l'Association Géorgienne en France


AGO du 23 mars  2019

 


Association Géorgienne en France Paroisse Sainte Nino

Archivages des pages publiées sur samchoblo.org depuis février 2001

 

 


 

Communiqués de l'Association Géorgienne en France

 

Communiqués de l'Ambassade de Géorgie en France

 

Communiqués www.samchoblo.org

LES POLYPHONIES  et LES DANSES  GÉORGIENNES EN FRANCE

 


 

Le Domaine de Leuville a été cédé à la Géorgie le 23 septembre 2016

conformément au testament de 1928

23 სექტებერს 2016 საქართველოს გადაეცა ლევილის მამულის

1928 წლის ანდერძის მიხედვით

 

 

   

Et si nous parlions Géorgien ?

 

Menu détaillé

lდაგვიკავშირდით


 


 

 

 

 

    
      RUSTAVI 2
      MAESTRO
     
  http://www.iptv.ge  
     
    L’Épicerie - Traiteur géorgien COLCHIDE  a enfin ouvert ses portes: 87 rue des Poissonniers 75018 Paris  
     

CONFIEZ VOS EXPÉDITIONS À TBILISIEX

   
  *   *  

*