S A M C H O B L O    /   L A   P A T R I E

ქართულ    ენაზე

 26 Mai 1918  

 

 

11 Février 1921


9 avril 1989

 

 28 Août  1924

 

ლევილის სასაფლაო Carré géorgien du cimetière de Leuville

PÂQUES 2016 À PARIS  აღდგომა 2016 პარიზში


გილოცავთ აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულს, წარმატებებსა და ღვთის  მფარველობას გისურვებთ

écoutez                            მოუსმინეთ

 

Archivages des pages publiées sur samchoblo.org depuis février 2001

 Visite du Président Guiorgui Margvelashvili à Paris


 

   

Exposition Vera Pagava à Antony du 15 avril au 15 Juin 


Menu détaillé

დაგვიკავშირდით


   L'information géorgienne en direct ou en différé sur http://www.iptv.ge   
      RUSTAVI 2
  საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე   MAESTRO
     
  http://www.iptv.ge  
     
    L’Épicerie - Traiteur géorgien COLCHIDE  a enfin ouvert ses portes: 87 rue des Poissonniers 75018 Paris  
     

CONFIEZ VOS EXPÉDITIONS À TBILISIEX

   
         
         

µ